KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Jogosultsági vizsgák és beszámolók - Általános tájékoztatóI.    ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A jogosultságok megszerzésének menete a területi építész kamaráknál a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2022. április 1-től jelentősen megváltozik. Ezen időponttól az előírt végzettség és szakirányú szakmai gyakorlat teljesítését követően, de immár minden szakterület esetén a szakmagyakorlási jogosultság engedélyezését megelőzően kell teljesíteni az országos kamara által szervezett jogosultsági vizsgát.

A szakmagyakorlási tevékenység április 1. után csak a jogosultsági vizsga teljesítését követően engedélyezhető.

A 2022. április 1-től hatályba lépő változások nem érintik az ezt megelőzően a területi kamaránál beadott engedélyezési kérelmeket, a folyamatban lévő ügyeket és a már kiadott határozatokat. Továbbra is beszámoló vizsgát kell letennie (és erre jelentkeznie) annak, akinek a korábbi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a területi kamara titkára beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (azaz beszámoló vizsga) teljesítését írt elő a határozatban.

Fentiekre tekintettel változik a jogosultság megszerzésének menete, amely az alábbiak szerint alakul:

  1. a Rendelet 1. mellékletében rögzített, szakterületnek megfelelő végzettség megszerzése,
  2. a Rendelet 1. mellékletében a szakterületnek és a végzettségi szintnek megfelelő szakirányú szakmai gyakorlat teljesítése (szakértők esetén egységesen 8 év),
  3. előzetes eljárás keretében a végzettség és szakmai gyakorlat megfelelőségének előzetes vizsgálata a kérelmezni kívánt szakmagyakorlási jogosultság(ok) tekintetében – eljárási díj mentes, eredményéről igazolás kerül kiadásra – a lakóhely szerint illetékes területi építész kamaránál (elérhetőségeik: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak),
  4. a területi építész kamara által kiállított (kizárólag pozitív tartalmú) igazolással vizsgára jelentkezés és a vizsga teljesítése,
  5. eredményes vizsgát követően kérelemre, az eljárási díj befizetésével a területi építész kamara engedélyezi a szakmagyakorlást.

A vizsgákra történő jelentkezés feltételei:

  • Beszámoló vizsgára továbbra is kizárólag a 2022. április 1. előtti szabályok szerint már kiadott jogosultság birtokában lehet jelentkezni (amelynek letételére 1 év áll a rendelkezésre). Ezt a vizsgaszervező ellenőrzi az országos névjegyzékben, a jelentkezéshez a területi kamara határozatát csatolni kell.
  • Jogosultsági vizsgára kizárólag a 2022. április 1. után, a területi építész kamara által un. előzetes eljárás keretében kiadott igazolás csatolásával lehet jelentkezni!

A jva.mek.hu oldalon mindkét „vizsgatípus” elérhető lesz, ezekre továbbra is kizárólag online módon lehet jelentkezni. A vizsgákat továbbra is személyes megjelenéssel bonyolítjuk.

Egy vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel mindkét részterületre (általános és szakterületi részre) megtörténik a jelentkezés!

Egy vizsgaidőpont alkalmával több vizsga is letehető, azonban ezekre minden esteben külön-külön kell jelentkezni.

Az online jelentkezést követően – amennyiben minden feltétel teljesült – a jelentkező visszaigazoló e mailt kap a regisztrációnál megadott e-mail címére, amelyben szerepel a vizsgaidőpont, a vizsga típusa és hogy kapott-e mentességet.

Az első javítóvizsga esetén nem kell az online jelentkezést megismételni, hanem a sikertelen vizsgaidőpont megjelölése mellett, a vizsga@mek.hu címre kell az új időpontot elküldeni, amikor vizsgázni szeretne. Az új időpontról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap az online jelentkezéskor megadott e-mail címére.

A vizsgával kapcsolatos részletszabályokat az ügyrend és a vizsga eljárásrendje tartalmazza (II. rész), kérjük figyelmesen olvassák végig!

II.    A 2022.06.01. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES MÉK BESZÁMOLÓ ÉS JOGOSULTSÁGI VIZSGA SZAKÉRTŐI TESTÜLET ÜGYRENDJE ÉS A VIZSGA ELJÁRÁSI RENDJE

A Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testülete (a továbbiakban SZT) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (a továbbiakban Rendelet) 38. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján működésének ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.
Az ügyrend egyben tartalmazza a beszámoló és a jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) eljárási rendjét is.

BEVEZETÉS

266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 2022. április 1. napján hatályba lépő módosítása jelentősen megváltoztatta a szakmagyakorlási tevékenységekkel összefüggő vizsgák rendjét, a beszámoló vizsgát minden estben felváltja a jogosultsági vizsga. A módosítások hatályba lépését követően a szakmagyakorlási tevékenységek kérelmezését megelőzően szükséges a szakmagyakorlóknak a vizsgát letenniük. Ez nem érinti a 2022. április 1. napját megelőzően beadott kérelmek elbírálásakor előírt beszámoló vizsga kötelezettséget (amelyet a jogosultság megszerzésétől számított egy éven belül kell letenni).
Az alábbi szabályok mindkét vizsgatípusra vonatkoznak.

A vizsga célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

A Magyar Építész Kamara a vizsgára való felkészülést az említett általános és szakterületi ismeretkörökre vonatkozó szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra, bizonyos szakértői kérdések kivételével (a szakértő nem attól válik szakértővé, hogy megtanulja a jegyzetben szereplő kérdésre adott választ, ezért a „szakértői” jegyzetekben szerepelnek olyan feladatok illetve kérdések, amelyeknél a válaszok nincsenek kidolgozva, az arra való felkészülést a vizsgázóktól gyakorlati tapasztalatuk alapján várjuk el).

A vizsgajegyzet szerkesztésekor az egyes kérdésekre adott válaszokban kiemelt vastagbetűvel jelöltük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyeknek (vagy amelyek túlnyomó részének) az adott kérdés eredményes megoldásában szerepelnie kell. A dőlt betűs szövegek tájékoztató jellegűek.

A vizsgán kiosztott általános tétel 4 kérdést tartalmaz, azonban a tervezőknek és szakértőknek egy-egy további, Etikai-fegyelmi Szabályzatra vonatkozó kérdéssel is kiegészül. A szakterületi tétel 4 kérdést tartalmaz. Az általános és a szakterületi kérdések írásbeli megválaszolására összesen 120 perc áll rendelkezésre.

ÜGYREND

1. A SZT feladatait, a vizsga díját, követelményrendszerét és eljárási rendjét a Rendelet 38. §-a és 39. §-a határozza meg.

2. A vizsgát a MÉK szervezi és bonyolítja le.

3. A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra elektronikusan a Magyar Építész Kamaránál kell jelentkezni a jva.mek.hu kamarai honlapon keresztül. Jelentkezni kizárólag a jva.mek.hu oldalon keresztül, az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lappal és az előírt mellékletek csatolásával lehet. A jelentkezőt a jogosultsági vizsga és a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. Csak az emailen visszaigazolt jelentkezés érvényes!

4. A vizsgára jelentkezés alapfeltételei:

a) Beszámoló vizsgára kizárólag érvényes jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló jelentkezhet! Amennyiben az adatok ellenőrzését követően derül ki, hogy valaki nem rendelkezik az adott jogosultsággal, úgy a jelentkezés törlésre kerül.

b) Jogosultsági vizsgára kizárólag a területi építész kamara előzetes eljárás keretében kiadott, pozitív tartalmú igazolásának csatolásával lehet jelentkezni. Az igazolás tartalmát a vizsgaszervező ellenőrzi. Amennyiben az igazolás részben vagy egészben elutasító, a jelentkezés törlésre kerül.

5. Az energetikai tanúsítói (TÉ) vizsgáján kizárólag a számpéldák megoldásához jogszabály, illetve ISBN számmal rendelkező kiadvány használható (ezek tartalmát a vizsgaszervező ellenőrizheti). A MÉK és az MMK közötti megállapodás alapján, mindkét kamara csak a tagjait ill. a később tagjai közé felvehetőket, így a MÉK is csak azt a szakmagyakorlót vizsgáztatja le:
a)            aki a vizsgára történő jelentkezéskor már területi építész kamarai tag vagy
b)            aki a végzettsége alapján területi építész kamara tagjává válhat (a területi építész kamarák által nyilvántartásba vehető szakemberek végzettségei e jogosultság tekintetében: okleveles építészmérnök, okleveles település mérnök, építészmérnök, településmérnök - vagy ezzel egyenértékű végzettségek). Fentiek alapján mérnök kamarai tagokat méltányosság alapján sem áll módunkban levizsgáztatni!

A vizsga alapját a 7/2006 (V.24.) TNM, a 176/2008 (VI. 30.) a 40/2012 (VIII. 13.) BM, valamint a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet képezik. A vizsgák szabályait a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészet Kamara közösen dolgozta ki és a két kamara párhuzamosan, közös feltételek mellett végzi a vizsgáztatást.
Az energetika vizsgarész időtartama: 120 perc
Az általános ismeretek vizsgarész időtartama: 60 perc
A számpéldákkal 24-32, az elméleti kérdésekkel 10-14 pontot, összesen 34-46 pontot lehet szerezni.

6. A jogosultsági vizsga és a beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17.000 forint, a szakterületi rész díja 17.000 forint.

7. A jogosultsági vizsga, ill. a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a Magyar Építész Kamara elkülönítetten vezetett számlájára:
K&H Bank 10405004-49535656-53501029.

A vizsga jelentkezéshez a vizsgadíj átutalás igazolásának csatolása kötelező. Átutaláskor a vizsgázó nevét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. A Rendelet előírása alapján a javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos díjat kell befizetni a Magyar Építész Kamara számlájára.

8. A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző ötödik munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

9. A SZT legalább három – és legfeljebb öttagú testület, amelynek tagjait a MÉK Elnöksége által erre felkért személyek közül a MÉK elnöke jelöli ki. A vizsga szakértői testület egy tagja a miniszter által megbízott személy. Vizsgaszervező a MÉK Titkárság kijelölt munkatársa. A testület tagja feladatait a MÉK-kel kötött szerződés alapján végzi. A teljesítéseket a MÉK elnöke igazolja.

10. A SZT működése folyamatos, a vizsgák előre meghirdetett napokon történnek. A SZT éves tevékenységéről a MÉK elnöke számol be a küldöttgyűlésnek.

11. A Rendelet 38. § (7) bekezdése szerinti felmentési kérelmeket a SZT felhatalmazása alapján a MÉK elnöke, főtitkára és vizsgaszervezője bírálja el, az ügyrendben foglaltak szerint. 

12. A Rendelet előírása alapján felmentést lehet kapni az általános vagy a szakterületi rész alól, ha a szakmagyakorló rendelkezik olyan vizsgával, amelynek tartalma legalább 80 %-ban megegyezik az általános vagy a szakterületi rész vizsgaanyagával.

13.a) A MÉK-nél letett vizsgák közül kizárólag a 2014. január 1. utáni vizsgák tesznek eleget a 12. pont szerinti felmentési követelményeknek Az egyéb vizsgák továbbá akkor fogadhatók el, amennyiben azokat a jelentkező 5 éven belül tette le (kivéve a függelékben már szereplő vizsgatípusokat).

13.b) Aki egy időben több jogosultság megszerzése miatt vizsgázik, annak az általános részből egyszer kell vizsgáznia.

13.c) Építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvány mentesít a felelős műszaki vezetői (MV-É, MV-É-R) és az építési műszaki ellenőri (ME-É) beszámoló és jogosultsági vizsga alól.

13.d) Amennyiben a kérelmező MV-É-M jogosultság esetében rendelkezik MV-É, illetve ME-É-M jogosultság esetében ME-É beszámoló vizsgával, úgy 2022.04.01-től mentesül a jogosultsági vizsga alól.

14. a) A 13. a), b) pont szerinti eseteket a vizsgaszervező saját hatáskörben regisztrálja. Külön kérelem benyújtására tárgyévben nincs szükség.

14.b) A 13. c)-d) pont szerinti esetben a területi titkárok saját hatáskörben járnak el. 2022. december 31-ig a 13. d) pont szerinti beszámoló vizsgával egyenértékű az építési műszaki ellenőri OKJ vizsga bizonyítvány.

15. A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusokat a Függelék tartalmazza. Ezekben az esetekben a vizsgaszervező jár el az online jelentkezési lapon feltüntetettek és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján.

 

VIZSGA ELJÁRÁSI REND

16. A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga szabályairól. A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni.

17. A visszaigazolt vizsganapon a vizsgázó a kézhez kapott kérdésekre írásban válaszol. A válaszok értékelése későbbi időpontban történik.

18. A vizsgázó semmiféle jegyzetet, segédeszközt nem használhat, ezt a vizsgaszervező ellenőrzi, és ezen előírás megsértése esetén a vizsga felfüggesztésre kerülhet. Az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga esetén a 6. pontban meghatározott jogszabály, illetve kiadvány használható.

19. A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga, eredménytelen, az írásbeli vizsgát a vizsgázó ismételni köteles. Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz, a vizsgaszervezővel leegyeztetett időpontban.

20. A SZT értékeli a vizsgát követő 5 napon belül az írásbeli dolgozatokat. Az írásbeli értékelés befejezését követően a vizsgaszervező értesíti a vizsgázókat az elért eredményről, és a szóbeli vizsgára kötelezettekkel időpontot egyeztet.

21. A szóbeli vizsgán a vizsgázó kérdéseket kap, amelyek egyrészt az írásbeli vizsgája hiányosságaival kapcsolatosak, másrészt a szakmai jegyzetből a vizsgáztató által megfogalmazott kérdések, amelyre külön felkészülési idő nélkül kell válaszolnia.

22. Az eredményes vizsgáról a Magyar Építész Kamara kizárólag elektronikus, a jva.mek.hu oldalról letölthető bizonyítványt állít ki, a sikeres vizsgázókról pedig a területi építész kamarákat tájékoztatja.

23. A SZT-t a MÉK elnöke képviseli.

24. A SZT adminisztrációját a MÉK Titkársága látja el. A SZT iratainak kezelése és tárolása a Rendelet és a MÉK általános iratkezelési szabályai alapján történik. A bizonyítványokat a MÉK elnöke (akadályoztatás esetén a SZT tagja) írja alá.

25. Jelen ügyrendet a SZT e-mailes szavazással állapította meg. Hatályos 2022.04.01. napjától.

dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök

 

Függelék
A.            A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusok

  1. A 2014. január 1. után, a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján letett építésügyi vizsga építésügyi témakörökből.
  2. A 2013. január 1. után letett építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvány.

B.            MÉK Elnökségi határozatok
57/2021. (12.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Jogosultsági vizsga szakértői testületet dr. Hajnóczi Péter vezeti, dr. Gáts Andrea, dr. Illés Istvánné, Kovács Imre, Kovács Zsófia, Kurcz Judit általános, dr. Medgyasszay Péter, Severnyák Krisztina, dr. Szalay Zsuzsa energetikai, dr. Takács Lajos tűzvédelmi szakterületi vizsgáztatók. Vizsgaszervező Dér Andrea. A juttatás megbízási keretszerződés, és a vizsgák alapján kiállított teljesítés igazolás szerint történik.

Letöltés: A 2022. június 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2022. április 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: 
A 2020. július 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje
Letöltés: A 2021.04.01 és 2021.05.23. közötti időszakra érvényes elnöki szabályok.

 

III.    SZAKMAI JEGYZETEK

A vizsgára való felkészülést a MÉK továbbra is szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. Konzultációk nem kerülnek megtartásra. A szakmai jegyzetek nyomtatott formában történő átadása megszűnt.
A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra mind a beszámoló vizsga, mind a jogosultsági vizsga esetében!

Több jegyzet frissítése folyamatban van és 2022. április elején elérhető lesz (jelezni fogjuk a frissítés dátumát)

BESZÁMOLÓ VIZSGA és JOGOSULTSÁGI VIZSGA (közös jegyzetek)
Általános ismeretek valamennyi építésügyi szakmagyakorló számára (kivéve tűzvédelmi tervezők) frissítve 2022. április
Általános ismeretek tűzvédelmi tervezők számára (TUÉ) - Hamarosan
Szakterületi ismeretek TERVEZŐK számára

Szakterületi ismeretek építész tervezők számára (É) frissítve 2022. április
Szakterületi ismeretek belsőépítész tervezők számára (BÉ) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek táj- és kertépítész tervezők számára (K)
Szakterületi ismeretek településtervezési (TT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) tervezők számára
Szakterületi ismeretek tűzvédelmi tervezők számra (TUÉ) frissítve 2022. április

Szakterületi ismeretek SZAKÉRTŐK számára

Szakterületi ismeretek építésügyi műszaki szakértők számára frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek településtervezési (SZT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (SZTT) szakértők számára

Szakterületi ismeretek FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK számára (MV-É, MV-R, MV-M) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára (ME-É, ME-É-M) frissítve 2021. április
Kiegészítő szakterületi ismeretek TÁJÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára (ME-É-K)
 

Szakterületi ismeretek ENERGETIKAI TANÚSÍTÓK számára

Szakterületi ismeretek (elméleti kérdések és számpéldák) ENERGETIKAI TANÚSÍTÓK számára

 

IV.    VIZSGAIDŐPONTOK


További felvilágosítás:
E-mail: vizsga@mek.hu
Telefon: hétfőtől csütörtökig 13.00 és 15.00 óra között a 06 1 318 2944 telefonszámon

 

 


Létrehozás időpontja: 2014-08-26 08:53:19
Utolsó módosítás időpontja: 2022-06-03 09:12:54
Cimkék: jogosultsági vizsga, általános tájékoztató; Beküldő: Dér Andrea, Kovács Zsófia, Kurcz Judit
Megtekintések száma: 263403
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42191