KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

A 2013. NOVEMBER 15-I TISZTÚJÍTÓ  KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

A Felügyelő Bizottság munkájáról

A 2010 - 2013 évek közötti időszakban a Felügyelő bizottság összesen mintegy 42 ülést tartott. Az ülések egy alkalom kivételével mindig határozatképesek voltak.

Az időszakban 34 határozatot hozott, amelyeket az illetékeseknek szükség szerint továbbított. A tapasztalt szabálytalanságokról és szabályozatlanságokról 5 feljegyzés készült, amelyet ugyancsak a Főtitkár és az Elnök, valamint az Elnökség részére továbbítottunk. A küldöttgyűlési beszámolókat az első 3 évben szóban ismertettük, a 2012-es évben írásban csatoltuk a küldöttgyűlési anyaghoz az előző évi Küldöttgyűlésen elhangzott kívánság okán. A gazdálkodás vonatkozásában minden esztendőben az ADEKO Könyvelő cégnél megbízottunk személyesen vizsgálta és ellenőrizte a számlákat, a mérleget és eredmény kimutatást, utóbbit a 2011 évig hites könyvvizsgálói szakvélemény kíséretében.

A hivatal munkájáról


A főtitkár és a titkárság munkája tekintetében a FEB vizsgálati eredményei a négyéves ciklus során változatlan képet mutattak. Mind a főtitkár, mind a titkárság dolgozói a lehetőségekhez képest korrekt módon ellátták feladatukat. A FEB mindazonáltal minden egyes jelentésében hangsúlyozta a titkárság térbeli elhelyezésének, technikai ellátottságának nem kielégítő voltát.

Az Elnökség munkájáról

Az Elnökség a fenti időszak alatt elsősorban a gazdálkodás terén mutathat fel jelentős eredményeket, nevezetesen, egyfelől a gazdálkodás szakszerűsége az elmúlt ciklusokban tapasztalható helyzethez képest jelentősen javult, másfelől a T. Küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetések főbb számait betartották.
A MÉK költségvetésének több mint felét pályázatokból és a törvényességi felügyeletet ellátó minisztériumtól kapott pénzekkel egészítették ki, amellyel biztosították a MÉK zavartalan működését.
Mindazonáltal a gazdálkodás ilyen módon történő stabilizálásának komoly hátrányai voltak. Egyfelől utófinanszírozott projektek esetén likviditási gondok keletkeztek, másfelől a megkapott pénzek miatt a Kamara a jogszabályi egyeztetések során kiszolgáltatott helyzetbe került.
Ezzel áttértünk az Elnökség munkájának legvitathatóbb területére, nevezetesen a Kormányzati szervekkel való együttműködés, ennek során a MÉK érdekérvényesítési képességének területére. A FEB számos esetben bizonyítottnak látja, hogy a MÉK részéről megfelelően előkészített és tartalmilag kifogástalan egyeztetési szövegekből éppen a leglényegesebb legfontosabb, az építészek és az építészet érdekeit legjobban képviselő fogalmak és kifejezések maradtak el. Így e munka hatékonysága a ráfordítás mértékének magas szintje ellenére, egyáltalán nem mondható kielégítőnek.
Az Elnökség munkája során ugyanakkor jónéhány – a FEB jelentésekben minden esetben megemlített - esetekben sem az Alapszabályt, sem a törvény bizonyos rendelkezéseit nem vette figyelembe. Ez véleményünk szerint rendkívül nehéz és jogilag kezelhetetlen helyzetet eredményezett.
Végezetül meg kell említeni a FEB által ciklusokon keresztül hangoztatott hiányt, egy jövőképen alakuló konszenzusos stratégia hiányát, amelynek következtében a Kamara az egyeztetéseknél rendkívüli hátrányban van.

A tagozatok munkájáról

A tagozatok a MÉK szerveinek - az Etikai-Fegyelmi Bizottságon kívül – legsikeresebb részei igen hatékony és szakmailag magas szintű munkát végeztek. A jogszabályi egyeztetések során sokszor erejükön és hatáskörükön felül igyekeztek szakmai érdekeiket messzemenően képviselni, jóllehet e tekintetben a hatékonyságuk a fentiekkel azonos. Ezzel összefüggésben a FEB ismételten felveti az Építész Tagozat hiányának kérdését, mivel így a tagozatokat megillető jogosultságokkal az építészet nem rendelkezik és így a speciális tagozati érdekek érvényesítése nem lehetséges.

Ezzel a Felügyelő Bizottság kötelezettségének eleget tett, tagjai és elnöke a választás ellenőrzésével megköszöni a Küldöttgyűlés bizalmát.
Budapest, 2013. november 08.

a FEB nevében

Kampis Miklós
 


Létrehozás időpontja: 2013-11-15 07:20:19
Utolsó módosítás időpontja: 2013-12-15 13:40:38

Megtekintések száma: 26654
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41570