KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK - Elnökségi ülés - Emlékeztető - 2010.02.05

MÉK - Elnökségi ülés
Magyar Építészek Háza 2010. február 05. 9.30


Előkészítő anyag

Jelen vannak
Noll Tamás elnök
Ertsey Attila alelnök
Hajnóczi Péter alelnök
Makovényi Ferenc alelnök
Csontos Csaba elnökségi tag
Dulácska Zsolt elnökségi tag
Kalo Emese elnökségi tag
Körmendy János elnökségi tag
Kováts András elnökségi tag

Kampis Miklós FEB elnök
Szalay Tihamér EB elnök

Czétényi Piroska Műemlékvédelmi tagozat elnök
O.Ecker Judit Belsőépítész tagozat elnök
Schuchmann Péter Táj- és kertépítész tagozat elnök

Dr. Enczi János mb. főtitkár

Dér Andrea elnökségi titkár

Mellékletek

Meghívó – napirend
Jelenléti ív

Napirend
A jelenlevők a kiküldött napirendet Schuchmann Péter kérésére módosítva elfogadták.


1.0. Kert- és tájtervezői tagozat 2010. évi programja
Sch.P. ismertette a tagozat programját: Tágszem honlap működtetése, Év kertje pályázatban részvétel, a nemzetközi szervezetbe való bekapcsolódás, NKA pályázat kiadványra és nemzetközi szervezet tagdíjára.

2.0 Elnöki tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről  2010.01.22. – 2010. 02. 05.

2.1. MÉK – Szakmagyakorlási munkabizottság alakuló ülése -  01.22.
A bizottságnak a következő problémás területeket kellene megvizsgálni és a megoldásokat megtalálni:
-    Díjszámítás – szolgáltatás – szerződés egységének megteremtése és gyakorlati alkalmazása
-    Szabványok helyzetének áttekintése – rugalmas szabályozási rendszer (útmutató) kidolgozása
-    Mintadokumentáció kidolgozása, amely segítségül szolgál a teljes tervezési – engedélyezési – kivitelezési folyamat felülvizsgálatához.

2.2. MÉK – MMK Beruházás lebonyolító jogosultsági vizsgaegyeztetés – 01. 22.
HP alelnök és dr. Gáts Andrea egyeztetést folytatott a mérnökkamarával a két szervezet által külön-külön lefolytatandó vizsgarendszer követelményeinek egységesítésére.

2.3. MÉK – Belsőépítészeti tagozat ülése 01. 25.
A tagozat ülésén NT ismertette a kamara munkatervét, bizottságok munkáját.

2.4.    Ybl Miklós díjbíráló bizottsági ülése – 01.25.
NT elnök és Eltér István exelnök együtt képviselte a kamarát.
2010. március 15-én lesz az Ybl-díj átadás, és egyszeri alkalommal ebben az évben április 6-án a posztumusz Ybl-díj átadása.

2.5.    Főépítészi kollégium elnökségének ülése – 01. 26.
Phillip Frigyes elnök meghívására a kamara elnökségének tagjai (NT, CSCS, DZS, KJ) részt vettek a kollégium elnökségi ülésén. A egyeztetésre került a két szervezet programja, együttműködése. A 2002. évi együttműködési megállapodást felek megújítják. A következő MÉK elnökségi ülésre meghívást kap a kollégium elnöke.

2.6. NÉT – Nemzeti Építészeti Tanács – munkaértekezlet – 01. 26.
- Építészetpolitika – tervezet véglegesítése, szövegjavaslatok és kamarai álláspont 02.22.-ig
- Duna stratégia – helyzetkép – tájékoztató a következő ülése
- EFAP 2011 évi magyar rendezvény előkészítése
- Célalap - építészeti kultúra programok – pályázati lehetőségek megbeszélése
- következő ülés február 9. 15.00

2.7. NFGM – Magyar Mária – jogalkotási terv és kamarai kezdeményezések megbeszélés – 01. 28.
NT és KJ valamint Magyar Mária és Szabó Zsuzsa vett részt az egyeztetése.

2.8.    Magyar Létesítményüzemeltető Társaság – Czerny József elnök – találkozó 01. 28.
MÉK – MLT működésének áttekintése, az és együttműködés lehetőségeinek megbeszélése.
Magyar Létesítménygazdálkodási Stratégia – tervezet megismerése

2.9.    Magyar Építészek IV. Nagyhajós Tengeri Bajnoksága – 2010. szervezés - 02.01.
MÉK – MÉSZ közös rendezésben 2010. évben, IV. alkalommal megrendezésre kerül a bajnokság aug.21-28. között, Sibenik – Közép-Adria. Megállapodás született a Westport Kft-fel a flottilla biztosítására. A bajnokság megrendezésének költségvetési kihatása minimális, a győztesek díjazására – kupák vásárlása max. 30 ezer Ft értékben. A flottilla teljes költséget a résztvevők fedezik.

2.10. MÉK – HUNGEXPO kiállítás-konferenciaszervezési együttműködés – 02. 02.
NT és Dér Andrea valamint Szalai Levente és Juhász Andrea részvételével egyeztetés történt a Construma 2010. évi kiállításon való részvételről, a kamara tagjainak ingyenes belépéséről és az konferenciák megrendezéséről. A Hungexpo ebben az évben is biztosítja az ingyenes belépést, a kiállításon a helyszínt és két szakmai konferencia megrendezésének technikai feltételeit. A Hungexpo a kamara részére 2 db VIP kártyát biztosított, amelyet az elnökség tagjai használhatnak.

2.11. Jogszabály-véleményezések egyeztetése és megküldése a NFGM részére – 02. 02.
Részletesen lásd: Jogi mb.

2.12. Gazdasági Verseny Hivatal észrevételei a kamarai szabályzatokról – 02. 02.
A GVH megküldte a Díjszámítási szabályzatról, a szerződésekről és a kamarai szabályzatok versenyellenes rendelkezéseiről.

2.13. Etikai Bizottsági ülés – 02.04.

2.0. Felügyelő Bizottság tájékoztató
Kampis Miklós elnök bejelentett, hogy a FEB csatlakozik az elnökség felajánlásához, és lemond a 2009. nov. 20.-dec.31. közötti tiszteletdíjáról.

3.0. Etikai Bizottság tájékoztató – Szalay Tihamér
Az etikai eljárások egyszerűsítéséhez szükséges a jogi háttér megteremtése az MMK-val összefogva, mert rendkívül költséges és bonyolult a jelenlegi eljárási rend.
Fontos lenne erről az MMK elnökét tájékoztatni.

4.0. Munkabizottságok

4.1. Külügyi mb. – Noll Tamás

4.2. Oktatási mb. – dr. Makovényi Ferenc
A BME Várostervezési Tanszékén végzettek tervezési jogosultságának ügyét kell a MÉK Területi és településrendezési tagozatának, a Jogi és Oktatási MB-nek áttekinteni, végül a MÉK Elnöksége fog dönteni az ügyben.

4.3. Diploma-azonosító bizottság – dr. Hajnóczi Péter

4.4. Jogosultsági vizsgabizottság – dr. Hajnóczi Péter
A Beruházás lebonyolító vizsgánál az építészek a MÉK-nél, a mérnökök az MMK-nál fognak vizsgázni közös követelményrendszer alapján. A vizsga lebonyolítása különböző a két kamaránál.

4.5. Továbbképzési mb. – Dulácska Zsolt
Mb ülés - 02.03. ülés
Beérkezett pályázatok és egyéni kérvények elbírálása.
Döntés aktuális kérdésekben:
    - problémát jelző pályázói kérések megtárgyalása
    - átfutó programokkal kapcsolatok eljárás és törzsszám.
Tagozatok: Nemes Zoltán beszámolt az előkészítés alatt lévő FÁNK bemutató rendezvényről.
Ellenőrzés: Kovács József beszámolója a Muszasi Kft által tartott továbbképzéséről
    (szálerősítésű szerkezet-megerősítések, dermesztett beton, új típusú rögzítőelemek)
Egyebek:
Szakbizottság költségkeretének ismertetése. Nincs MÉK költségkeret, a továbbképzéssel kapcsolatos kamarai tevékenységeknek a befolyt elbírálási díjakból kell működniük.
2010-es TK pályázatkiírás előkészítése.
A TK rendelet módosítására a minisztériumnak benyújtott javaslat ismertetése. (Dulácska)
A MÉK on-line továbbképzési információs rendszerének tervezete, ismertetés. (Dulácska)
Az ülésteremben az online internet elérés hiányának felvetése.
A továbbképzési bírálat díj alól szükséges a mentességek körét tovább bővíteni, pl. MTA

16/2010. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ÉVES DÍJTÁBLÁZATA
Az Elnökség a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat szerinti díjtáblázatot egyhangú szavazással, a 1. számú melléklet szerint teszi közzé. A táblázat egységes szerkezetben tartalmazza a jogszabály által elrendelt díjakat. Érvényes: 2010. február 15-től.

17/2010. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a továbbképzési elbírálási díj alól mentesülők körét kiegészíti az MTA-val amennyiben a rendezvény ingyenes a résztvevők számára. A továbbképzési elbírálási díj alóli egyedi mentességet a MÉK elnökénél kell kérelmezni.

4.5. Szakmapolitikai mb. – Ertsey Attila
A bizottság az alábbi területeken tervezi szakmai állásfoglalás, ajánlás kidolgozását:
- Uniós pályázati rendszer helyzete – Vásárhelyi Dániel
- Fenntarthatóság, lakáspolitika – Novák Ágnes
- Zöldfelület szabályozási kérdések – Medgyasszay Péter
- Decentralizált energiaellátás – Medgyasszay Péter
- Határon túli együttműködés – Ertsey Attila
- Kamarák és a kormányzati struktúrával összefüggése – Halmos György
- Kommunikáció – Zimborás Gábor
- Kamarai struktúra, reform  – Ertsey Attila
- Vidékfejlesztés, leader programok, főépítészek – Bodonyi Csaba DLA
N.T. a választások előtt a kész kamarai programmal a területi kamaráknak meg kellene keresniük a képviselőjelölteket.

4.6. Jogi mb. – Körmendy János
Bizottsági ülés 02.04.
Kiadott jogszabály-véleményezések – javaslatok
Belsőépítészek jogosultságának ügye. Példagyűjtemény felállításának terve a jogszabály-módosítások hátteréül.

4.7. Tervpályázati mb. – Kalo Emese
Új pályázati kiírások véleményezése:
- Siófok – Kenyérgyár – kulturális központ
- Debrecen – Egyetemi Hallgatói Központ
- Pestszentimre – Óvodaközpont
Reklamáció: - Szombathely - Színház
A 137-es kormányrendelethez aktualizált módosító javaslatok összegyűjtése

4.8. Versenyfelügyeleti - közbeszerzési mb. – Kováts András
A bizottság kiegészült Barta Judit jogásszal.
NT: a szerzői jogi és a közbeszerzési tv-t kell áttekinteni és módosító javaslatokat tenni.
Közbeszerzési figyelő szolgáltatás indul a MÉK honlapján február végéig.
E.J.: építészeti alapfogalmakat szükséges tisztázni, pl. tenderterv.

4.9. Szakmagyakorlási mb. – Csontos Csaba
A bizottság felvette a kapcsolatot a Szabványügyi Testület elnökével.
N.T. - a bizottság feladata a Költségbecslési segédlet megjelentetése.

5. Tagozatok beszámolója és munkaterve

5.1. Belsőépítészeti tagozat – O. Ecker Judit
2010. évi tagozati program fő elemei: belsőépítész tervezői jogosultság megszűnésének ügye, Szakrális terek konferencia 4. megrendezése, Mikó Sándor belsőépítészről kiadvány megjelentetése a magyar belsőépítészek könyvsorozatban, Szrogh György emléktábla helyreállítása, Németh István emléktábla készítése. Kiállítások 2010. évben: Év belsőépítésze 2009. Dragonits Márta, Preisrich Anikó, Mikó Sándor könyv. Belsőépítész diplomadíj kiadása.

5.2. Műemlékvédelmi tagozat – Czétényi Piroska
Műemléki fogalomtár háttéranyagát a tagozat egy éve elkészítette, átadta a minisztériumnak, de közzétételre még nem került.  Tisztázni kell a közzététel lehetőségét. (NT)

5.3. Településtervezési és rendezési tagozat

6.0. Költségvetés – tervezet
N.T. A MÉK mellett a MÉK Kft könyvelése is átkerül az Adeko Kft-hez.
A MÉK-nek a vállalt programnak megfelelően az országosan 350 millió Ft tagdíj hatékony felhasználását figyelembe véve kell a költségvetést kidolgozni. A területi kamarákat fel kell kérni, hogy hangolják össze munkájukat és költségvetésüket a MÉK-kel, biztosítsák a MÉK programjának a pénzügyi fedezetét.
O.E.J. kéri, hogy a jövőben a tagozati terhére történő kifizetés csak a tagozatvezető ellenjegyzésével történhessen.

7.0 Területi Elnökök Tanácsa – február 05 – 06

8.0. Egyebek
8.1. Főtitkári munkakör betöltése – dr. Vincze Attila jelölése
NT, MF és EA meghallgatták dr. Vincze Attilát, aki részmunkaidőben (napi 4 órában) dolgozna, mellette továbbra is tanít az ELTE-n.

18/2010. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangú határozattal felkéri Noll Tamás elnököt, hogy a főtitkári munkakör ellátására dr. Vincze Attilát kérje fel, egyúttal szüntesse meg dr. Enczi János ideiglenes főtitkári megbízását.

Sz.T. az etikai eljárási díjat a tv módosítás miatt az ügy lezárulta után lehet beszedni az elmarasztalt féltől. A területi kamarákat erről informálni szükséges.
N.T. Dr. Enczi János tájékoztassa erről a területi kamarákat a titkári értekezleten.
MMK e-mail útján tájékoztatta a MÉK-et a jan. 20-tól érvényes közbeszerzési moratóriumra vonatkozó felülvizsgálati kérelméről.

Következő Elnökségi ülés
Az elnökség 2010. február 19.-én 9.30 –kor tartja a következő ülését. Ez egyben a Meghívó.
Az ülés befejezve:  12.15

Emlékeztetőt összeállította: Dér Andrea elnökségi titkár

Ellenjegyezte: Noll Tamás elnök

1. számú melléklet

16/2010. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ÉVES DÍJTÁBLÁZATA
Az Elnökség a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzattal összhangban a szabályzat szerinti díjtáblázatot egyhangúlag az alábbiak szerint teszi közzé a jogszabály által elrendelt díjakkal egységes szerkezetben. Érvényes: 2010. február 15-től.

 

Díjcsoport
Díjfajta

Mértéke

Befizetendő
Összege

tagdíj

tagdíj

(a tagdíj) 100 %

a területi kamara számlájára

44.000.-Ft

késedelmi pótlék

 a területi alapszabály szerint

a területi kamara számlájára

változó

tagsági eljárásban fizetendő díjak

regisztrációs díj 1. fok

a tagdíj 50 %-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

regisztrációs díj 2. fok

a tagdíj 25 %-a

a MÉK számlájára

11.000.-Ft

helyreállítási díj 1. fok

a tagdíj 25 %-a

a területi kamara számlájára

11.000.-Ft

névjegyzéki eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak*

névjegyzékbevétel  1. fokú díja

jogszabály szerint

 

a területi kamara számlájára

30.000.-Ft

egyidejűleg benyújtott további kérelmek I. fokú díja

jogszabály szerint

a területi kamara számlája

15.000.-Ft

eseti tervezési, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri engedély 1. fokú díja

 

 

 

jogszabály szerint

 

 

a területi kamara számlájára

 

 

 

20.000.-Ft

továbbképzés elvégzését igazoló hatósági bizonyítvány díja

jogosultság igazolásának díja

jogszabály szerint

a területi kamara számlájára

5.000.-Ft

beruházáslebonyolító,

energetikai tanúsító névjegyzéki bejelentésének díja

névjegyzéki ügy, eseti engedély 2. fokú díja

jogszabály szerint

a MÉK számlájára

30.000.-Ft

Szolgáltatási díjak

önkéntes szolgáltatási díj (kamarai tagsággal nem rendelkezők)

a tagdíj 50%-a

a területi kamara számlájára

22.000.-Ft

Építész Közlöny éves előfizetési díja**

a MÉK elnöksége által meghatározott

a forgalmazó kamara számlájára

 

 

 

 

4.000.-Ft+áfa

Építész Évkönyv ára**

3.000.-Ft+áfa

Továbbképzési bírálati díj: Kötelező tanfolyam és a min. 12 órás egyéb tanfolyam, előadássorozat

a MÉK elnöksége által meghatározott

MÉK Logisztikai és Koordinációs Kft. számlájára

50.000.-Ft + áfa

Szabadon választható 12 órát meg nem haladó rendezvény.

25.000.-Ft + áfa

Átfutó program szabadon választható témakörben

20.000.-Ft + áfa

Egyéni magánszemély kérelem **

8.000.-Ft + áfa

egyéb bevételek

etikai pénzbírság-1. fokon kiszabott

 

változó, a törvényi maximum erejéig

 

 

 

területi kamara

számlájára

 

 

változó

etikai pénzbírság-2. fokon kiszabott

MÉK számlájára

elsőfokú

etikai-fegyelmi eljárási költségátalány

Fix összegű, a MÉK Alapszabályában meghatározottak alapján

területi kamara számlájára

 

20.000.-Ft.

másodfokú

etikai-fegyelmi eljárási költségátalány

MÉK számlájára

 

20.000.-Ft.

 

Az elsőfokú Etikai-fegyelmi eljárás költségátalánya 2010. január 1. napjától hatályos (a MÉK Elnökségének 35/2009. (XII.11.) sz. határozata alapján), azt megelőzően indult eljárásban nem alkalmazható.

A továbbképzés bírálati díjait 2010. február 15. napjától benyújtott kérelmek esetén kell a MÉK Koordinációs és Logisztikai Kft. számlájára befizetni a MÉK Elnökségének 16/2010. (02.05.) sz. határozata alapján.

 

* Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  alapján

 

** Az itt felsorolt szolgáltatásait a MÉK térítésmentesen biztosítja a MÉK Alapszabályában, illetve a www.mek.hu honlap továbbképzés menüpontjában megjelölt személyek és szervezetek számára.

 
Létrehozás időpontja: 2010-02-18 22:37:49
Utolsó módosítás időpontja: 2010-02-18 22:44:12
Cimkék: elnökségi ülés;
Megtekintések száma: 27337
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=1834