KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK - Elnökségi ülés - Emlékeztető - 2010.01.22

MÉK - Elnökségi ülés
Magyar Építészek Háza 2010. január 22. 9.30


Előkészítő anyag

Jelen vannak
Noll Tamás elnök
Ertsey Attila alelnök
Hajnóczi Péter dr. alelnök
Makovényi Ferenc dr. alelnök
Csontos Csaba elnökségi tag
Dulácska Zsolt elnökségi tag
Kalo Emese elnökségi tag
Körmendy János elnökségi tag
Kováts András elnökségi tag

Schwarczuk Ágnes FB elnökségi tag
Czétényi Piroska Műemlékvédelmi tagozat elnök
Liszkay Krisztina Terület- és Településrendezési tagozat elnök

Dér Andrea titkár

Távollévők
Szalay Tihamér EB elnök
O.Ecker Judit Belsőépítész tagozat elnök
Schuchmann Péter Táj- és kertépítész tagozat elnök – kimentette magát

Mellékletek
Meghívó – napirend
Jelenléti ív

Napirend
A jelenlevők a kiküldött napirendet elfogadták.


1.0 Elnöki tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről  2010.01.08. – 2010. 01. 22.

1.1. MÉK – Szakmagyakorlási munkabizottság alakuló ülése -  01.08.
Csontos Csaba szervezésével megtartotta előkészítő megbeszélést tartottak a felkérést elfogadó tervező céget képviselői. A bizottságnak a következő problémás területeket kellene megvizsgálni és a megoldásokat megtalálni:
-    Díjszámítás – szolgáltatás – szerződés egységének megteremtése és gyakorlati alkalmazása
-    Szabványok helyzetének áttekintése – rugalmas szabályozási rendszer (útmutató) kidolgozása
-    Mintadokumentáció kidolgozása, amely segítségül szolgál a teljes tervezési – engedélyezési – kivitelezési folyamat felülvizsgálatához. A megbeszélésről CsCs emlékeztetőt készít, NT vállalta a közreműködést a bizottság munkatervének az elkészítésében. Következő ülés. Január 22. 14ó

1.2. MÉK – MÉK Kft „ELI” – Közbeszerzési pályázat-előkészítő megbeszélés – Szeged - 01. 11.
NT és Eltér István a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal meghívására szegeden részt vett az EU közép-európai térségben létrehozandó kiemelt kutatási intézetének megvalósítására összehívott előkészítő megbeszélésén.

1.3.    EDUCATE Szimpózium BME – 01.12.
Hat EU tagország egyetemeinek és kamaráinak együttműködési programja a fenntarthatósági szempontok megjelenítésére az oktatásban és a szakmagyakorlásban. Első szakaszt lezáró konferencia a BME A épületében.

1.4. MÉK – Jogi mb alakuló ülés – 01. 13.

1.5.    FUGA Építészeti központ – Bemutatkozó előadás – MÉK elnökség 01. 13.
Szakmai továbbképzési program keretében bemutatkozó és programismertető előadás tartása, amelyen agy tagunk kivételével a teljes elnökség részt vett.

1.6. BÉK Szakmafelügyelet mb – Szerződésrendszer 2.0 verzió  - 01.14.
Együttműködési megállapodást követően sor került az első MÉK – BÉK találkozóra, amelyben a BÉK szakma-felügyeleti bizottságával egyeztettük a szerződésrendszert és megbeszéltük a fejlesztés irányát.
Ennek alapján a BÉK észrevételezi a jelenlegi anyagot, javaslatot dolgoz ki a fejlesztésre.

1.7. Jogosultsági mb alakuló ülés – 01. 14

1.8. Siófok – Kenyérgyár – tervpályázat egyeztetés – 01. 14.
Juhász László megkereste a kamarát és támogatást kért a siófoki tervpályázat lebonyolításához. A megkeresés meglehetősen későn történt, a városi képviselőtestület megszavazta a tervpályázat lebonyolítását és a zsűritagok kijelölését. Sajnálatos módon erről tudomása volt az Országos Főépítésznek valamint több kamarai tagunknak, akik nem jelezték, hogy először a kamarát kellene megkeresni. Hivatalos megkeresést fogunk kapni.

1.9. Lánchíd Rádió – Stúdióbeszélgetés Ludwig Emil szerkesztővel  NT – 01. 14.

1.10. Megkeresés tervpályázat ügyében- Debreceni Egyetem Kollár József gazdasági igazgató 01. 14.
A DE hallgatói szabadidős és sportközpontot kíván létrehozni, amelyre tervpályázatot fognak lebonyolítani. A zsűrit ők is összeállították, hivatalos megkeresését fognak küldeni.

1.11. MÉK Továbbképzési mb – alakuló ülés – 01. 14.
Dulácska Zsolt vezetésével megtartotta alakuló ülését a bizottság. A bizottság alapvetően sikeresen működött, a folytonosságot Palánkai Tibor exelnök, illetve Dulácska Zsolt exelnökségi tag, valamint a bizottsági tagok nagy része biztosítja.

1.12. Bécs - Osztrák kamara szakmai látogatás – 01. 15.
Noll Tamás, Ertsey Attila, Bordás András, Dér Andrea másrészt Georg Pendl elnök, dr. Susanne Jenner főtitkár és Mag. Cornelia Hammerschlag EU jog, és nemzetközi referens. A találkozó célja az osztrák kamara működésének megismerése. A vendéglátók nagyon szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket, ismertették a kamara felépítését, működését, gazdálkodását. A találkozóról kiértékelő beszámoló készül. Fontosabb ismeretek:
-    Építész és mérnökkamara egy köztestület (Építész: 4300, mérnök: 3300)
-    Négy Regionális kamara, országos kamara – hasonló felépítéssel, mint a magyar
-    Nem lehet kamarai tag, aki más területen alkalmazott, kivétel egyetemi oktató.
-    A tagdíj jövedelemarányos, régiónként különböző. Bécsben 600 Eurótól (162.000,- Ft) indul.
-    Az országos kamara részesedése 40%, költségvetése 1. 900. 000,- Euró (500 millió Ft)
-    A tervező cégek tulajdonosainak 51% kamarai tagnak kell lenni
-    Az ügyvezetőknek a többségi tulajdonban kell lenni
-    A Titkárság 11 tagú, többségében jogász (építész és mérnöki ügyintézés)

1.13. Titkárság szervezeti átszervezésének a lezárása 01. 15.

1.12. Tervpályázati mb. alakuló ülés 01. 18.

1.13. BME Középület Tanszék – egyetemi részvétel a kamarai programokban – 01. 18.

1.14. Holcim Award egyeztetés – Márta Irén kommunikációs igazgató -01. 20.
Lezárult a 2008-09 Fenntartható Építészet pályázat. Európai fődíjat Janesch Péter Kormányzati negyed projektje nyerte. 2009. júliusában indul a következő pályázat. Egyeztetés a pályázat meghirdetéséről, az előző pályázat bemutatásáról a kamarai küldöttgyűlésen.

10/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felkéri az elnököt, hogy a márciusi küldöttgyűléshez kapcsolódóan szervezze a HOLCIM AWARDS ismertető előadást.

1.15.Oktatási mb. alakuló ülése 01. 20.

1.16. Szakmapolitikai mb. alakuló ülése – 01. 21.

1.17. Közbeszerzési mb. alakuló ülése 01. 21.

2.0. Átadás – átvétel
Lezárult a MÉK pénzügyi és iratátadása.
A MÉK Kkft pénzügyi átadásának lezárása még folyamatban van.
A pénzügyi helyzet ismeretében egyértelművé vált, hogy a GVH jogvita rendezéséig az előző időszak tisztségviselőinek (elnökség, etikai bizottság és felügyelő bizottság) a 2009. második félévre eső tiszteletdíját nem lehet kifizetni. Az elnökség álláspontja szerint a birság kiszabásáért a három bizottságnak és a jogi tanácsadónak kell a felelősséget viselni. (A GVH az 5 millió Ft-os bírságával három területen marasztalta el a kamarát: Etikai szabályzatba visszakerült az ajánlott díjszabáshoz viszonyított alacsony ajánlat etikai vétsége, Versenyszabályzat tervezet küldöttgyűlés elé terjesztése és elfogadása, Ajánlott Díjszámítással kapcsolatos nyilatkozatok és a díjszámítás bevezető fejezetében nem megfelelően megfogalmazott mondatok.)

11/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az előző időszak tisztségviselőinek (elnökség, etikai bizottság és felügyelő bizottság) a 2009. második félévre eső tiszteletdíja ne kerüljön kifizetésre mindaddig, amíg a Gazdasági Versenyhivatal eljárása miatti per pozitívan le nem zárul. 

A tartalékalap biztosítása érdekében NT javasolja, hogy a 2009. november 20.-tól december 31.-ig esedékes tisztségviselői díjak ne kerüljenek kifizetésre. Az elnökség tiszteletdíjáról az elnökség, a FB és az EB tiszteletdíjáról az érintett bizottságok jogosultak dönteni.

12/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a tartalékalap biztosítása érdekében a 2009. november 20.-tól december 31.-ig esedékes tiszteletdíjak az elnökség tagjai számára ne kerüljenek kifizetésre.

Az elnökség felkéri az érintett két bizottság (Felügyelő Bizottság, Etikai-Fegyelmi Bizottság) elnökét és a tagozatok elnökeit, hogy hasonló módon járuljanak hozzá a tartalékalap feltöltéséhez.

3.0. Felügyelő Bizottság tájékoztató
Schwarczuk Ágnes tájékoztatta az elnökséget a bizottság munkatervéről.

4.0. Etikai Bizottság tájékoztató
Szalay Tihamér nem jelent meg az ülésen.

5.0. Munkabizottságok
A munkabizottságok vezetői röviden beszámoltak az eddig elvégzett előkészítő munkáról.
A munkatervek véglegesítését fel kell gyorsítani, január 31.-ig minden bizottságnak végleges munkatervvel kell rendelkezni. A bizottsági elnökök minden elnökségi ülés előtt küldjék meg a titkárságra a területükön történt eseményekről a beszámolót. A titkárság az egybeszerkesztett anyagot az elnökség tagjainak elküldi. A módszerrel az elnökségi ülések előkészítése és eredményessége javítható.

5.1. Külügyi mb. – Noll Tamás
A bizottság január 20.-án véglegesítette a munkatervet.

5.2. Oktatási mb. – dr. Makovényi Ferenc
Alakuló ülés január 20.

5.3. Diploma-azonosító bizottság – dr. Hajnóczi Péter

5.4. Jogosultsági vizsgabizottság – dr. Hajnóczi Péter
A bizottság megtartotta alakuló ülését 01. 14.
Elfogadásra került, hogy a szerződésrendszer vizsgaanyagként kidolgozásra kerül, erre a jogosultsági vizsga keretösszegből 2 millió Ft lesz elkülönítve.

5.4. Továbbképzési mb. – Dulácska Zsolt
A bizottság megtartotta alakuló és első munkabizottsági ülését 01. 14.
A továbbképzési rendeletmódosító javaslatot a mérnökkamarával egyeztetni kell.

5.5. Szakmapolitikai mb – Ertsey Attila
Alakuló ülés január 21.

5.6. Jogi mb. – Körmendy János
Jogi mb megtartotta alakuló ülését 01. 13.
Áttekintésre került a jogalkotási terv és az aktuális jogszabályok véleményezése. Kiemelt területek:
- kamarát érintő jogszabályok javítása
- Tervpályázati rendelet – kamarai vélemény frissítése
- Továbbképzési rendelet – egyeztetés a mérnökkamarával
- Egyéb jogszabályok hibás rendelkezéseinek javítása (Belsőépítészek, szakértők, stb.)
Véleményezett jogszabályok:
- Területrendezési tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló korm.rendelet tervezet
- 191/2009. Korm. Rendelet az építési kivitelezési tevékenységről – építész szerepének erősítése
- 2/207 ÖTM rendelet – Biológiai aktivitásérték számítás

5.7. Tervpályázati mb. – Kalo Emese
Alakuló ülés január 18.
Új pályázati kiírás:
- Budapest - Nemzeti Múzeum épületének és környezetének fejlesztése
Várható pályázatok:
- Szeged – ELI Lézerkutató központ
- Siófok – Kenyérgyár – kulturális központ
- Debrecen – Egyetemi Hallgatói Központ

5.8. Versenyfelügyeleti - közbeszerzési mb. – Kováts András
Alakuló ülés – 01. 21.

5.9. Díjszámítási és szolgáltatási mb. – Dulácska Zsolt
A munkabizottságot önálló bizottságként nem hozzuk létre, a szakmagyakorlási bizottság munkacsoportjaként fog működni. Erről az elnökség tagjai írásban egyetértően nyilatkoztak.

13/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy önálló díjszámítási bizottság nem kerül felállításra, hanem a Szakmagyakorlási Munkabizottság része lesz.

14/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a műszaki ellenőröket az „Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai” c. anyagban a 4. kategóriába sorolja.

5.10. Minőségbiztosítási mb. – Csontos Csaba
Alakuló ülés - 01. 08.

15/2010. (01.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a MAB Műszaki tudományok bizottságába Osztroluczky Miklóst, a Művészetek bizottságába Nagy Tamás DLA-t javasolja.

6. Tagozatok beszámolója és munkaterve

6.1. Belsőépítészeti tagozat
O.Ecker Judit tagozati elnök nem jelent meg az ülésen, írásban elküldte a tagozat beszámolóját, munkatervét és költségvetését. CSCS felhívta a figyelmet a belsőépítészek jogosultságával kapcsolatos kérdés napirenden tartására.

6.2. Műemlékvédelmi tagozat
Czétény Piroska részletes, szakmailag rendkívül értékes munkatervet mutatott be.

6.3. Kert- és tájtervezői tagozat
Schuchmann Péter kimentette magát, írásban átadta a munkatervet.
 
6.4. Településtervezési és rendezési tagozat
Liszkay Krisztina ismertette a tagozat 2009. évi beszámolóját, munkatervét.
Az elnökség az előkészítést rendkívül alaposnak, a munkatervet nagyon jónak ítélte.
NT felhívta a tagozat figyelmét az Európa Parlament előző napi döntésére, amely elsöprő többséggel fogadta el a Duna-stratégia határozatot. Ennek értelmében 2010. év végéig ki kell dolgozni a részletes tervezetet, amely várhatóan a 2011. évi magyar elnökség alatt kerül elfogadásra. Az elnökség felkéri a tagozatot, hogy vizsgálja meg az ezzel kapcsolatos kamarai (területfejlesztési) feladatokat.

7.0. Költségvetés – tervezet
NT ismertette a 2010 évi tervezetet Az elnökség által felvállalt program kb. 136 millió Ft bevételt igényel. Ez csak úgy teljesíthető, hogy a jelenlegi 20%-os tagdíjrészesedést 25%-ra kell felemelni. A döntés a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, ezért rendkívül előkészített programot, takarékos gazdálkodást, és példamutatást igényel a javaslat elfogadtatása. Az 5%-os emelést két módon lehet biztosítani: 2000Ft/fő összegű feladással, vagy a százalékos feladási arány megváltozatásával.
Az elnökség egyetértett a javaslattal, a következő elnökségi ülésre a tervezetet a kiselnökség finomítja.

8.0 Területi Elnökök Tanácsa – február 05 - 06
Program:     Komárom Megyei Építész Kamara bemutatkozó előadás
MÉK elnökség programbemutató és költségvetési terv – megbeszélés 1.
Területi kamarák programja és gazdálkodása
MÉK – Területi kamarák programjának és gazdálkodásának összehangolása
Dél-dunántúli Építész Kamara programja.

Következő Elnökségi ülés
Az elnökség 2010. február 05.-én  9.30 –kor tartja a következő ülését.
Ez egyben a Meghívó.

Az ülés befejezve 12.15.

Összeállította:

Noll Tamás elnök

Dér Andrea titkár


Létrehozás időpontja: 2010-02-18 22:33:24
Utolsó módosítás időpontja: 2010-02-18 22:33:24

Megtekintések száma: 25601
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=1833