KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Emlékeztető a MÉK elnökségének Alakuló üléséről

Magyar Építészek Háza, Budapest, Ötpacsirta u. 2.
2009. november 27. (péntek) 9.30 óra


A MÉK elnöksége egyhangú ügyrendi határozatot hozott:

32/2009. (11.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnökségi ülésein a továbbiakban hangfelvétel nem készül. A főtitkár az ülésekről emlékeztetőt állít össze, illetve rögzíti a meghozott határozatokat.
Az emlékeztetőt az elnök ellenőrzi, és aláírásával hitelesíti. Ezt követően az emlékeztető az elnökségi tagoknak megküldésre kerül, illetve megjelenik a Közlönyben.
 

1.    Elnöki beszámoló a Tisztújító Küldöttgyűlésről

A Tisztújító Küldöttgyűlés eredményes volt, azon a küldöttek kiemelkedő számban vettek részt. A képviseleti demokráciában a választás kiemelkedő jelentőségű esemény, ezért az elnökség köszönetet fejezi ki azoknak a küldötteknek, akik kötelességüknek eleget tettek és szavazatukkal hozzájárultak a kamara eredményes működéséhez. A részvételi arány erős legitimitást ad az elnökségnek.
A szavazati arányok azt jelentik, hogy a küldöttek alapvetően elégedettek a kamara működésével - kb. 40%, de nagyobb számban voltak azok a küldöttek, akik a változásra, a kamarai működés megújítására szavaztak – kb. 60%. A MÉK elnöksége ezért minden jól működő munkaterületet megtart, a hiányzó elemeket elindítja, és racionálisan átszervezi a működést.

Elnöki bejelentés: az Alapszabály szerint az elnök hatásköre a helyettes megnevezése. A helyettes Ertsey Attila, aki az alelnökök közül a legtöbb szavazatot kapta.

2.    Átadás – átvétel rendje
Az átadás-átvételi folyamat november 23.-án megkezdődött és december 18.-ig lezárul. Eltér István volt elnök munkaszerződése december 16-án jár le. Az elnökség felkéri Eltér Istvánt, hogy ennek alapján a munkáját folytassa és az átadás-átvételi eljárást vezesse.

3.    Feladatok és Hatáskörök
A melléklet szerinti feladatokat és hatásköröket az elnökség megtárgyalta, az elhangzott kiegészítéseket a kiselnökség átvezeti és az így véglegesített feladat-megosztással a jelenlévő alelnökök és elnökségi tagok egyet értettek, a feladatokat elvállalták.

4.    MÉK munkabizottságainak felállítása
A felkért elnökségi tagok röviden ismertették alapelveiket, fő célkitűzéseiket.  Az elnökség egyetértett a tervezetben szereplő munkabizottságok felállításával. A munkabizottságokat általában 5 tag részvétele célszerű létrehozni.
A Minőségbiztosítási munkabizottság tervezett létszáma 10 fő. A bizottságba a vezető tervezőirodák küldenének tagokat, s a tagok díjazását is maguk az irodák állnák. NT felvette a kapcsolatot az irodákkal és kérte a bizottság elnökét, hogy ennek alapján szervezze meg a bizottságot.
Előzetes egyeztetés szerint a külügyi és az oktatási bizottság a MÉSZ-szel közösen kerül felállításra és  bizottságként működik.
A póttagok közül a jelenlévő Erő Zoltán és Fodróczy József is bemutatkozott.
Ezt követően a jelenlévő tagozatvezetők (Dr. Czétényi Piroska, O. Ecker Judit és Schuchmann Péter) számoltak be a tagozatokban jelenleg is folyó munkákról, prioritásokról.
A korábbi elnök, Eltér István ismertette a MÉK közhasznú Kft-jének működését, valamint az Építészek Háza Alapítvány működését.

Dr. Gáts Andrea felhívta a figyelmet az október 1.-től életbe lépett szakma-felügyeleti jogkörökre. Az építés-felügyelettel való együttműködés Ertsey Attila feladata.

A IMI (Belső piaci információs rendszer) kamarára háruló feladatait Dr. Hajnóczi Péter, Körmendy János és Dr. Gáts Andrea összeállítja és meghatározzák az ezzel kapcsolatos teendőket. A téma felügyeletét Dr. Hajnóczi Péter látja el.

33/2009. (11.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége elfogadta a „FELADATOK és MUNKAMEGOSZTÁS”-t.
Ennek alapján megkezdődik a bizottságok felállítása és a munkaterv kidolgozása

5.    MÉK Felügyelő bizottság – elnökválasztás: elnök: Kampis Miklós

6.    MÉK Etikai bizottság – elnökválasztás: elnök: Szalay Tihamér

7.     Média helyzete
NT ismertette a MÉK médiára vonatkozó szerződéseit. A 2008-09 Évkönyv kiadására érvényes szerződés van a Publicitas Kft-vel. A határidők tartása érdekében az Évkönyv szerkesztését haladéktalanul meg kell kezdeni. NT javasolja, hogy a szerkesztés az eddigi gyakorlat szerint történjen.

34/2009. (11.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az Építész Évkönyv 2010-ben esedékes számát (2008-2009) a korábbi szerkesztőség (felelős szerkesztő: Tatai Mária) készíti el, a szerkesztés haladéktalanul megkezdődik.

8.    Egyebek:
Tájékozatásul átadásra került a NÉT építészetpolitikai tervezete. A tervezetet december 18-ig kérjük véleményezni.

9.    A következő elnökségi ülés december 11. illetve 18.
A december 11-i egész napos ülés témája az új munkabizottságok tagjainak, munkatervének és költségelőirányzatának megbeszélése.

Az emlékeztetőt összeállította:

Tatai Mária
főtitkár

Az emlékeztetőt ellenjegyezte:
Noll Tamás
elnök


Létrehozás időpontja: 2009-12-04 07:00:25
Utolsó módosítás időpontja: 2010-01-13 14:37:28

Megtekintések száma: 25701
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=1716