KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

MÉK Településrendezés vezető tervező szakmai cím adományozási Döntést Előkészítő Testület Ajánlása

A Testület tagjai a tagozati gyűlés határozata alapján:

Berényi Mária, Zsemberi István, Zámbó Terézia, S. Vasi Ildikó, Koszorú Lajos, Dr. Németh Iván, Dr. Nagy Béla.

A testület tagja továbbá a kérelmező területi kamarájának képviselője.

A 2015. január 30-i budapesti testületi ülésen a MÉK Szakmai cím adományozási szabályzatára alapozottan részletesen meghatározták azokat tartalmi követelményekre vonatkozó ajánlásokat, amelyek szerint a cím adományozási kérelemhez csatolandó mellékletek összeállítandóak, és a szakmai szempontokat, melyek a portfóliók bírálata során a Testület tagjai mérlegelnek.

A MÉK Szabályzata szerint benyújtandó mellékletek:

3. A cím megállapításához szükséges mellékletek
3.1. Szakmai gyakorlat igazolása
3.2. Szakmai önéletrajz
3.3. Portfolió
3.4. Szolgáltatási díj befizetésének igazolása
3.5. A MÉK elnökség szakmai állásfoglalása szerinti kitüntetések esetén a 3.1 – 3.3. szerinti mellékleteket nem kell csatolni

Részletes tartalmi követelmények - a Döntést Előkészítő Testület ajánlása:

3.1.    Szakmai gyakorlat(ok) igazolása - ajánló levél - portfólióba befűzve
- iroda(k), építészstúdió(k) neve, címe, elérhetősége,
- beosztás, végzett tevékenység megnevezése,
- vezető tervező(k) neve,
- munkatársak neve ( felsorolása),
- az eltöltött időszak megjelölése ( év, hónap ),
- megvalósult épületek felsorolása,
- vezető tervező(k) / javaslatot tevő(k) rövid ajánlása + saját kezű – „igazoló”- céges aláírása és pecsét.

3.2.    Szakmai önéletrajz - portfólióba befűzve
- végzettség(ek), diploma(k) - tanulmányok pontos megnevezése, felsorolása,
- munkahely(ek) (építész irodák), gyakorlati idő(k) ( év, hónap ),
- építészeti pályázat(ok) megnevezése, elért eredmények - munkatársak,
- tervek, tervfázisok felsorolása ( helyszín,települések megnevezése, fontosabb évszámok, főbb jellemzőik, jellemző alapadatok ),
- elfogadott terv(ek) felsorolása - helyszín megnevezése, évszámok, főbb
jellemzőik, alapadatok,
- tanulmányutak, külföldi utazások felsorolása,
- szakmai publikációk,
- nyelvismeret(ek),
- egyéb az elbírálás szempontjából érdekes adatok, ismeretek, tények.

3.3. Portfolió - tartalmilag hiteles dokumentum
3.3.1. Papír alapú portfólió - Összefűzött A4 vagy A3 lapokon
3.3.2. Digitális portfólió - a beadott portfólióval azonos módon összeállított, összefűzött pdf
vagy pdfa formátumban

Tartalom a 3.1 és a 3.2. szerinti dokumentumok és:
- a felelős tervezőként készített településrendezési munkák felsorolása, megnevezése, címe, főbb jellemzői (területe /ha/, a tervezési terület és a tervezés céljának rövid leírása),
- közösen jegyzett munkák az igazolást kiállító vezető tervezővel vagy más építésszel,
- közreműködés szintjének –„szerzőségi arányok”- meghatározása - esetleg %-os becslése,
- egyértelmű önálló alkotói munkarész(ek) - önálló feladatok dokumentálása, bemutatása,
- tervlapok, fotók, rajzok, illusztrációk,
- a területi állami főépítész véleménye a tervvel és/vagy a Kérelmező felelős tervezői munkásságával kapcsolatban (önállóan is benyújtható).

A bírálat szakmai szempontjai:
- egyértelműen megállapítható legyen az önálló munkavégzés, különösen az önálló
településrendezési tervezési teljesítmény (főépítészi vagy ehhez kapcsolódó közigazgatási gyakorlat önmagában nem elégséges referencia a cím eléréséhez),
- önálló alkotóképesség, egyéni, tiszta gondolkodásmód dokumentálása,
- tematikus gazdagság, műfaji sokszínűség megjelenítése,
- szakmai igényesség,
- a portfólió grafikai szerkesztése, igényessége,
- annak az érintett területi kamarának a véleménye, melynek tagja a címért folyamodó
tervező (a Szabályzat 4.5. szerint). A testület esetileg meghívott tagja továbbá a kérelmező
területi Kamarájának képviselője, aki a területi kamara elnökségi döntését képviseli az
érintett kérelemre vonatkozóan - ez a kérelemmel együtt írásban ( email) is benyújtható.

Budapest, 2015. március 17.

MÉK Településrendezési vezető tervező szakmai cím adományozási Döntés Előkészítő Testület


Létrehozás időpontja: 2015-04-29 22:56:12
Utolsó módosítás időpontja: 2015-04-29 23:02:39
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 21181
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42780