KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

BESZÁMOLÓ A MÉK ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 2009 - 2013 ÉVEK KÖZÖTTI MUNKÁJÁRÓL

Az Etikai-fegyelmi Bizottság összetétele:

Elnök: Szalay Tihamér
Tagok:       
Bajkai Gábor
B. Szabó Veronika
Domonkos Ádám
Fábián László
Gráf Ottó
Müller Mária
Puskás Péter

A Bizottság összetétele 12 éve szinte változatlan.
 

A MÉK Alapszabálya szerint az Etikai-fegyelmi Bizottság feladata:

- lefolytatja a másodfokú etikai-fegyelmi eljárást
- küldöttgyűlés elé terjeszti az Etikai-fegyelmi Szabályzatot, illetve annak módosítását

A másodfokú etikai-fegyelmi eljárások:

A Bizottság e feladatainak ellátása érdekében az elmúlt négy év folyamán átlagosan kéthetente ülésezett (kivéve a kamarai szüneteket), összesen 90 alkalommal, és 323 határozatot hozott.

Az elmúlt négy év alatt a bizottság tagjai nagyon felelősségteljesen részt vettek az üléseken, hiányzások miatti határozatképtelenség nem fordult elő. A négy év alatt az etikai ügyek éves száma lényegesen nem változott.

A négy év alatt a Bizottság 85 ügyben hozott lezáró határozatot, a panaszolt vétségek:
-    jogosulatlan tervezés        8 ügyben
-    hibás tervezői teljesítés    28 ügyben
-    szerzőség megsértése       28 ügyben
-    egyéb                                21 ügyben

A Bizottság 29 esetben volt kénytelen jogerős elmarasztaló határozatot hozni.

Etikai-fegyelmi Szabályzat

Két alkalommal történt jelentős módosítása a Szabályzatnak. Első alkalommal a Kamarai Törvény által meghatározott, igen bonyolult és megkötött fegyelmi eljárás keretein belül sikerült megtalálni a legoptimálisabb és legegyszerűbb kamarai szabályozást. Ezt követően -̶̶  összefogva a területi kamarákkal és a Magyar Mérnöki Kamarával -̶̶ , sok egyeztetés után sikerült elérni, hogy előterjesztésünknek megfelelően módosításra került a Kamarai Törvény, mely már lehetővé tette az építész szakma sajátosságára formált, egyszerű fegyelmi eljárási rend kidolgozását. Tíz hónapja dolgoznak megelégedéssel az első és másodfokú bizottságok az új eljárásrend szerint.

Az új Szabályzat Etikai Kódex része is tömör, áttekinthető lett. Azonban kidolgoztunk hozzá egy szabályokat magyarázó, értelmező részt is, amely segíti a tagságot és az eljáró bizottságokat is a kódex használatában.

Költséghatékonyság

Az etikai eljárások a kamarák legköltségesebb tevékenységei. Ezen a helyzeten segít egyrészt, hogy az eljárásrend egyszerűsítésével csökkentek a költségek, másrészt, hogy a területekkel egyetértésben kialakításra került egy olyan eljárási díj rendszer, amely, ha nem is teljes mértékben, de már számottevően kompenzálja a ráfordítások költségeit.

Eredményesség

A Bizottság eredményes munkájának egyik mérőeszköze, hogy határozatunkat hányan támadják meg, és a bíróságok milyen módon értékelik döntésünket.
A munkát erős jogi segítséggel végezzük. A tizenkét év tapasztalatának, az egyszerűsödő eljárási rendnek és az ebből adódó kevesebb hibázási lehetőségnek, valamint a jogi segítségnek köszönhető, hogy a fegyelmi ügyek miatt  évente átlagosan indult 15-20 bírósági eljárás szinte száz százalékban jogerősen a MÉK nyertességével végződött.

Ügyintézés

Munkánk jelentős költségét az iratanyagok másolása jelentette, ami egy ügy esetében több ezer másolt oldalt is jelenthetett. Az elmúlt négy évben a Bizottság átállt a teljes digitális iratkezelésre. A beérkezett iratok beszkennelésre, majd egy szerverre kerülnek, ahonnan minden bizottsági tagnak azonnal hozzáférhetővé válnak, megtakarítva a másolási munka felesleges emberi erőforrásait és anyagi következményeit.

Tagfelvételi vizsga

Kidolgoztuk a kamarai tag etikus viselkedési normáit megismertető kamarai tagfelvételi vizsga tananyagát. A vizsgakérdések kialakításánál nem a lexikális tudást kívántuk ellenőrizni, hanem valóságos élethelyzeteket vázoltunk fel, amelyekre a vizsgázónak etikus viselkedési válaszokat kellett adnia.

Együttműködés az első fokú bizottságokkal.

Korábban minden területi kamara bevonásával un. Etikai fórumokat tartottunk. A nagy létszám lehetetlenné tette a hatékony és eredményes munkavégzést. Ezért kialakítottunk egy olyan munkamódszert, amelyben Bizottságunk személyesen keresett fel egy-egy területet, ahova meghívta a környező 2-3-4 kamara bizottságait. A szűkebb körben lehetőség nyílt a területek problémáinak megvitatására, a hatékonyabb munkavégzésre.
A területi bizottságok rendszeresen kérik ki Bizottságunk véleményét, állásfoglalását.

A legfontosabb azonban az -̶̶  és e nélkül eredményes és hatékony munkát nem tudtunk volna végezni - , hogy a tagság bizalma megteremtődött a Bizottságunk munkájával kapcsolatban, a tagok elfogadják döntéseinket, bíznak pártatlanságunkban és ítélőképességünkben, szükségesnek látják szolgálatunkat.

Budapest, 2013. 10. 22.

Szalay Tihamér
MÉK Etikai-fegyelmi Bizottság elnök
 


Létrehozás időpontja: 2013-11-23 15:09:59
Utolsó módosítás időpontja: 2013-11-26 00:44:20

Megtekintések száma: 21801
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=41582